Chiro Algemeen

 • 18de-19 eeuwPatronaat

  In de 18de en 19de eeuw wordt in Frankrijk de basis gelegd van de zogenaamde Patronaten. In 1850 wordt in Gent het eerste Belgische patronaat opgericht. De patronaten zijn de oudste vorm van georganiseerd jeugdwerk en moesten de 'onwortelde' jeugd in de nieuwe geïndustrialiseerde samenleving op het goede pad houden.
 • Na de Eerste WereldoorlogDe katholieke Actie

  Na de Eerste Wereldoorlog moest de kerk zieltjes terugwinnen en startte daarom in België met de Katholieke Actie. KSA, Scouting en KAJ zijn enkele voorbeelden.
 • 1928Vlaamse katholieke Actie

  Er werd een apart Vlaams Jeugdverbond voor Katholieke Actie opgericht.
 • 1937Vlaamse katholieke Actie

  Onder impuls van JVKA-voorzitter Jos Cleyman werd de klassieke patronaatswerking van onder het stof gehaald en wel onder de noemer Vlaamse Landsbond van Katholieke Patronaten. In 1937 werd het katholiek patronaat omgedoopt tot Chiro-actie.

Chiro Stekene

 • 1939KSA Stekene

  In 1939 was in Stekene een KSA-groep opgericht, met Gaspard Calle en Gommaar De Pauw als spilfiguren.
 • 1939KSA Stekene

  De KSA-leiding stapte over naar de op te richten Chiro. Calle werd de eerste hoofdleider en E.H. De Bruyne was proost. Als groepsnaam werd de patroonheilige van de parochie gekozen: Sint-Andreas.
 • augustus 1942De eerste chiro zondag

  Op de eerste chirozondag, in augustus 1942 doken er ruim 140 kinderen op. En de maanden erna bleef het succes. De leden waren tussen de 8 en 14 jaar oud. De gemiddelde leeftijd bij de leiders was 16,5 jaar. De eerste werking: In de eerste jaren was de Stekense Chiro in drie afdelingen onderverdeeld: Jongknapen (8-10 jaar), Knapen (11-12 jaar) en de Kerels (13-14 jaar). Die afdelingen waren nog eens onderverdeeld in patrouilles van telkens 10 à 15 jongens, waarvan één of meerdere patrouilleleiders die het voorbeeld moesten geven.
 • Tijdens de 2de WereldoorlogNiet zonder slag of stoot

  De Chiro had het trouwens niet gemakkelijk in de oorlogstijd. Zo werd hoofdleider Calle in 1942 aangehouden en weggevoerd. Enkele dagen voor de bevrijding in 1944 sneuvelde ook leider Emiel Taeymans, bij een verzetsactie in Belsele.
 • 1943Eerste bivak

  In 1943 trok men er voor het eerst enkele dagen op uit, naar Massemen. Een jaar later werd in de tuin van de Broeders een kamp georganiseerd i.s.m. de scouts van Lokeren.
 • 1945Verdere evolutie

  Geen "scouts" maar Chiro: Na de Tweede Wereldoorlog moest de Stekense Chiro een eigen gezicht krijgen. Dat wilde in de eerste plaats zeggen: loskomen van het scouting-achtige. In mei 1945 werd de organisatie van de afdelingen aangepakt: jongknapen (van 8 tot 9 jaar), burchtknapen (9 tot 11,5 jaar), knapen (11,5 tot 14 jaar) en Kerels (14 tot 17 jaar). Die laatsten werden trouwens vaker ingezet als Aspirant-leiders.
 • 1946Uniform

  In 1946 werd het nationale chiro-uniform overgenomen.

1945

Dit is wel heel erg oude oudleiding ;-)

1942

Heel erge oude oudleiding ;-)